پشت نقاب دلقک

نوستالوژی امروز

یه روز دیگه

سپیدار

دلقک دیلاقی ست

بی مایه

با شلوار ابلق و شولای سبزش

که سپیدی خسته خانه را

مضمونی دریده کوک می کند

این یه تیکه از شعرای شاملو بود

از اون منیژک شاه گرفته تا اون دلقک سیرک همه یک مایه به آوارگی و بدبختی های خویش ساز خنده کوک می کنند و دیگران را می خندانند

اینم که خودم گفتم

و یه شعر دیگه از اینجانب در جنب جنایت این دنیای جانی

                                    یه روز دیگه

صبح که از خواب پا میشی                   سر سرگردونتو می گردونی

با اون نگاه پف دارت میگی                    باز اومد یه روز لعنتی

سیگار و آتیش میکنی سر صبی             یه پکه تا آخر سیگارو میری

امروز چی کار دارم که بکنم؟                  یه روز دیگه سر کارم باید دق بکنم

از وقتی رفتم تا وقتی برگردم                  باید یه کارو تکرار بکنم

داد صاب کارو گوش بکنم                       کار بکنم و تا خونه پیاده سر کنم

بیام تو تخت لعنتی دراز بشم                 ستاره هارو نگاه کنم

تا خوابم بره به امروز و فردا فکر نکنم        تا یادم نیاد ۲ روزه گرسنه ام

فرداشم با کابوسی از دردام                   از درد قلنج و کمر و خستگی دیروز پاشم

<روزبه نجف پور>

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 10:11 AM  توسط روزبه  |